सूचनाः या सदरात देण्यात येणारी रिक्त पदांची माहिती संबंधित विभागाने वृत्तपत्रात अथवा त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे असते. उमेदवारांच्या सोयीसाठी आम्‍ही ती संकलित करीत असतो. सविस्तर माहितीसाठी उमेदवारांनी मूळ जाहिरात पाहाणे आवश्‍यक आहे. 


 

अंबरनाथ येथील मशीन टूल प्रोटोटाईप फॅक्टरीत अर्ध कुशल कामगारांच्या 237 जागा

भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अंबरनाथ येथील मशीन टूल प्रोटोटाईप फॅक्टरीत फिटर (8 जागा), इलेक्ट्रिशियन (2 जागा), इलेक्ट्रोप्लेटर (1 जागा), सुतार (3 जागा), वेल्डर (4 जागा), परीक्षक (20 जागा), फिटर जनरल (55 जागा), ग्राइंडर (4 जागा), मशिनिस्ट (44 जागा), एच.टी.ऑपरेटर (2 जागा), मिलर (20 जागा), मिलराईट (10 जागा), पेंटर (2 जागा), टर्नर (62 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 3 सप्टेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 11 ऑगस्ट 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mpf.gov.in/index.php या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

समाज कल्याण आयुक्तालयात जनसंपर्क अधिकारी पदाच्या 5 जागा

समाज कल्याण आयुक्तालयात जनसंपर्क अधिकारी (5 जागा) हे पद कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहे. अर्ज करण्याची शेवटचा तारीख 31 ऑगस्ट 2012 आहे.  यासंबंधीची जाहिरात दै. प्रहारमध्ये दि. 16 ऑगस्ट 2012 रोजी व दै. महाराष्ट्र टाईम्समध्ये दि. 17 ऑगस्ट 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/dsw2012 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुंबई भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानमध्ये 49 जागा

मुंबई येथील भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानमध्ये (आयआयटी) कनिष्ठ सहायक (40 जागा), कनिष्ठ मेकॅनिक (9 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख 27 ऑगस्ट 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये दि. 9 ऑगस्ट 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. यासंबंधीची माहिती www.iitb.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

एमपीएससीमार्फत प्रशासकीय अधिकारी पदाच्या 5 जागांसाठी भरती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत कृषी, पदुम, वस्त्रोद्योग विभागातील प्रशासकीय अधिकारी (5 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 3 सप्टेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये दि. 7 ऑगस्ट 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. यासंबंधीची माहिती http://www.mpsc.gov.in/ व http://www.mpsconline.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभागाच्या कोकण विभागीय कार्यालयात 28 जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभागाच्या कोकण विभागीय कार्यालयात कनिष्ठ लिपिक (7 जागा), अनुरेखक (12 जागा), वाहनचालक (2 जागा), शिपाई (7 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 24 ऑगस्ट 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सामनामध्ये दि. 5 ऑगस्ट 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.  

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयात 8 जागा

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयात कक्ष अधिकारी (5 जागा), उच्चश्रेणी लघुलेखक - मराठी (2 जागा), उच्चश्रेणी लघुलेखक – इंग्रजी (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 21 ऑगस्ट 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 7 ऑगस्ट 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात 19789 जागा

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात चालक –कनिष्ठ (8948 जागा), सहाय्यक-कनिष्ठ (2658 जागा), लिपिक टंकलेखक- कनिष्ठ (1936 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 5 सप्टेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमत, लोकसत्तामध्ये दि. 7 ऑगस्ट 2012 आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती http://msrtc.mkcl.org व www.msrtc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

पश्चिम रेल्वेच्या वैद्यकीय विभागात 17 जागा

पश्चिम रेल्वेच्या वैद्यकीय विभागात फार्मासिस्ट (8 जागा), आरोग्य आणि मलेरिया निरीक्षक (8 जागा), लॅबोरेटरी असिस्टंट (1 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी थेट मुलाखती दि. 27 व 28 ऑगस्ट 2012 रोजी होणार आहोत. यासंबंधीची अधिक माहिती दै. लोकमत, महाराष्ट्र टाइम्सच्या 4 ऑगस्ट 2012च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. 

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगात संचालक पदाच्या 3 जागा

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगात संचालक-विद्युत अभियांत्रिकी (1 जागा), संचालक –वीजदर (1 जागा), उपसंचालक –विधी (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 5 सप्टेंबर 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 4 ऑगस्ट 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mercindia.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचालनालयात २२७ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय तसेच विभागीय उपसंचालक यांच्या आस्थापनेवर सहायक शिक्षक/विषयतज्ञ/विज्ञान पर्यवेक्षक/प्रशासन अधिकारी इ. (८३ जागा), ग्रंथपाल (१ जागा), सांख्यिकी सहायक (४ जागा), प्राथमिक शिक्षक-शिक्षण सेवक (१ जागा), वरिष्ठ लिपिक (१० जागा), लघुलेखक-निम्नश्रेणी (१२ जागा), कार्यशाळा सहाय्यक (३ जागा), तंत्रज्ञ (१ जागा), लिपिक नि टंकलेखक (५८ जागा), वाहन चालक (५ जागा), शिपाई (४७ जागा), रखवालदार/पहारेकरी (२ जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २१ ऑगस्ट २०१२ आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सामनामध्ये दि. ३ ऑगस्ट २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mahadoesecondary.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

मुंबई येथील केंद्र सरकारी आरोग्य सेवेत ८ जागा

मुंबई येथील केंद्र सरकारी आरोग्य सेवेत फार्मासिस्ट (६ जागा), कर्मचारी परिचारिका (२ जागा) ही पदे हंगामी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २१ ऑगस्ट २०१२ आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये दि. ३ ऑगस्ट २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत ७ जागा

टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत हाऊसकिपिंग को ऑर्डिनेटर (१ जागा), कारकून (३ जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (२ जागा), कार्य सहाय्यक (१ जागा) ही पदे हंगामी तत्त्वावर भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसात करावेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये दि. २ ऑगस्ट २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.tifr.res.in/positions या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारतीय स्टेट बँक व त्यांच्या सहयोगी बँकांमध्ये लिपिक पदाच्या ७७४० जागा

भारतीय स्टेट बँक व त्यांच्या सहयोगी बँकांमध्ये लिपिक (७७४० जागा) हे पद भरण्यात येणार आहेत. या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १३ ऑगस्ट २०१२ आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. १ ऑगस्ट २०१२ रोजी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.sbi.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

माझगाव डॉक लिमिटेडमध्ये ७६५ जागा

माझगाव डॉक लिमिटेडमध्ये स्पेशल ग्रेड इंजिन ड्रायव्हर (३ जागा), मास्टर सेकंड क्लाक (१ जागा), सारंग (२ जागा), कनिष्ठ क्यू सी निरीक्षक-मेकॅनिकल (२० जागा), कनिष्ठ क्यू सी निरीक्षक - इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स (३ जागा), कनिष्ठ ड्राफ्टसमन (१ जागा), कनिष्ठ प्लॅनर एस्टिमेटर-मेकॅनिकल (११ जागा), कनिष्ठ प्लॅनर एस्टिमेटर - इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स (१ जागा), स्टोअर किपर (२३ जागा), फिटर (१४५ जागा), स्ट्रक्चरल फॅब्रिकेटर (१५१ जागा), पाइप फिटर (१७९ जागा), इलेक्ट्रिशियन (५३ जागा), इलेक्ट्रिक क्रेन (३ जागा), इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिक (४ जागा), पेंटर (९ जागा), कारपेंटर (१३ जागा), रिगर (३४ जागा), सुरक्षा रक्षक (१३ जागा), युटिलिटी हँड (३३ जागा), चिपर ग्राईंडर (६३ जागा) ही पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यात येणार आहे. या पदासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २४ ऑगस्ट २०१२ आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. १ ऑगस्ट २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.mazagondock.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे

पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल येथील जगजीवनराम हॉस्पिटलमध्ये १५ जागा

पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल येथील जगजीवनराम हॉस्पिटलमध्ये स्टाफ नर्स (११ जागा), रेडिओग्राफर (१ जागा), हेमो डायलेसिस टेक्निशियन (१ जागा), लेडी हेल्थ व्हिजिटर (१ जागा), कॅथ.लॅबोरेटरी टेक्निशियन (१ जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. या पदांसाठी थेट मुलाखती दि. ७ ऑगस्ट २०१२ रोजी होणार आहोत. यासंबंधीची अधिक माहिती दै. लोकमत, लोकसत्ताच्या २९ जुलै २०१२च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

एमपीएससीमार्फत बृहन्मुंबई महानगपालिका व बेस्टमधील ९ जागांसाठी भरती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत बृहन्मुंबई महानगर पालिकेतील तसेच बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन उपक्रमाच्या आस्थापनेवरील कीटकनाशक तज्ञ –अधिकारी (१ जागा), महापालिका चिटणीस (१ जागा), वैद्यकीय अधिक्षक (१ जागा), उपवैद्यकीय अधिक्षक (२ जागा), सहायक महाव्यवस्थापक-विधी (१ जागा), मुख्य अभियंता (१ जागा), उपमहाव्यवस्थापक-विद्युत पुरवठा (१ जागा), उपमहाव्यवस्थापक-वाहतूक प्रवर्तक (१ जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २७ ऑगस्ट २०१२ आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये दि. १ ऑगस्ट २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. यासंबंधीची माहिती http://www.mpsc.gov.in/ व http://www.mpsconline.gov.in/  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयातर्फे सरळसेवेद्वारे अधिपरिचारिका पदाची भरती

वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयातर्फे सरळसेवेद्वारे अधिपरिचारिका हे पद भरण्यात येणार आहे. या पदासाठी अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख २० ऑगस्ट २०१२ आहे. यासंबंधीची अधिक माहिती दै. लोकसत्ताच्या २९ जुलै २०१२च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत सहायक प्राध्यापक (70 जागा)

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय/दंत वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत सहायक प्राध्यापक (70 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 13 ऑगस्ट 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमत, लोकसत्ता, सामनामध्ये दि. 25 जुलै 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. जाहिरात बघण्‍यासाठी येथे क्लिक करा.

पश्चिम रेल्वे मध्ये वैद्यकीय व्यवसायींच्या 30 जागा

पश्चिम रेल्वे मध्ये वैद्यकीय व्यवसायी (20 जागा), स्पेशालिस्टस (10 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहे. या पदांसाठी थेट मुलाखती दि. 13 ऑगस्ट 2012 ते 28 ऑगस्ट 2012 या काळात होणार आहेत. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 25 जुलै 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. जाहिरात बघण्‍यासाठी येथे क्लिक करा.

महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालयात 7 जागा

महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालयात अनुवादक (3 जागा), वाहनलाचलक (4 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख दि. 13 ऑगस्ट 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 26 जुलै 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. जाहिरात बघण्‍यासाठी येथे क्लिक करा.

एमपीएससीमार्फत दिवाणी न्यायाधीश व न्यायदंडाधिकारी पदाच्या 150 जागांसाठी भरती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग (150 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 14 ऑगस्ट 2012 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये दि. 26 जुलै 2012 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. यासंबंधीची माहिती http://www.mpsc.gov.in/ व http://www.mpsconline.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मैत्रिणिंनो व मित्रांनो,

आपण क्रांतिज्‍योती अभ्‍यास व प्रशिक्षण केंद्र च्‍या या वेबसाईट ला भेट दिल्‍याबद्दल अनेक धन्‍यवाद. शिक्षण व करीयर या विषयांशी संबंधित माहिती आपण आम्‍हाला This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. या ईमेल वर पाठवू शकता. तसेच तुमच्‍या मित्र-मैत्रिणींना या वेबसाईटला भेट देण्‍यास अवश्‍य सांगा. आणि हो, खालील फेसबुकच्‍या पेजला जर लाईक केले नसेल तर आत्ताच लाईक करा, म्‍हणजे तुम्‍हाला अपडेटस  मिळत राहतील.

Visitors Counter

310460
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
412
384
1210
306392
6736
9677
310460

सध्‍या येथे उपस्थित आहेत

We have 69 guests and no members online